Læs artiklerne om årshusiansk regionalsprog, og hent lydfilerne for at høre eksempler.
Hent artikel 1: Trykgruppens toner i århusiansk regionalsprog, opdateret udgave PDF (2.5Mb)
Hent lydfil (tostavelsesord): ZIP (2Mb)
Hent lydfil (enstavelsesord): ZIP (3.9Mb)
Hent artikel 2: Synthetic Regional Danish, Proceedings of the 15th NODALIDA conference, Joensuu 2005
PDF (0.2Mb)
Hent artikel 3: Toner i århusiansk regiolekt. Proceedings fra d. 8. nordiske dialektologkonference i århus, august 2006
PDF (0.4Mb)